НАЈАВА:


Јун 2019. године

БЕСПЛАТНЕ КАРТЕ ЗА ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ У МАДЛЕНИАНУМУ 
Грађани Земуна имају могућност да, уз ”Моју земунску картицу” и личну карту, добију по две карте за позоришне представе из репертоара Опере и театра ”Мадленианум”.
Од априла 2019. до априла 2020. године, грађани Земуна ће бити у могућности да преузимају бесплатне карте, с тим што се крајем једног месеца преузимају карте за наредни месец. Информације о томе да су карте на сасполагању објављиваће се истог дана на сајту ГО Земун и фејсбук страни Моја земунска картица.

Карте за позоришне представе које се играју у Мадлениануму у току јуна 2019. године биће на располагању грађанима од 24. маја 2019. године.
Карте се могу преузети у Канцеларији за пензионере – Канцеларија бр. 20, у општини Земун, радним данима од 7.30-15.30 часова.
Телефон за информације је 011/3778-471


ВЕУЧЕРИ ЗА БЕСПЛАТНО УЧЛАЊЕЊЕ У БИБЛИОТЕКУ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ ЗЕМУНА
Могућност да преузме ваучере за бесплатну чланску карту за библиотеку може да искористи 1000 пензионера Земуна.
- Пензионери старости до 65 година имају право на ваучер за бесплатну једногодишњу чланарину у Библиотеци града Београда.
- Пензионери старији од 65 година добијају ваучер за бесплатну трајну чланску карту у Библиотеци града Београда!
Ваучери се преузимају у Канцеларији за пензионере - канцеларија бр. 20 у општини Земун, тел. 011/3778471, радним данима од 7.30-15.30 часова.
Када преузмете ваучер у Библиотеци "Свети Сава", Петра Зринског 8, тел. 011/2618146 можете преузети чланску карту или продужити чланарину у библиотеци!

У најави:

-ОБУКА ЗА РАД НА РАЧУНАРУ
 -ОБУКА ЗА УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ

У току маја месеца започеће реализација програма обуке за уметничке занате (техника декупажа, прављења природних сапуна и магнета и других сувенира са мотивима Земуна). Обука ће се реализовати у месним заједницама на територији Градске општине Земун, а предвиђано је да сваки полазник похађа по дванает термина одабране обуке. Детаљније информације о начину пријављивања  као и датуму почетка обуке биће објављене накнадно на сајту ГО Земун.
 
Мај 2019. године
 
Програмом „Организоване посете пољопривредних произвођача са територије ГО Земун 86. Међународном сајму пољопривреде у Новом Саду“, обезбеђен је пут и целодневни боравак за 80 пољопривредних произвођача са Градске територије општине Земун који ће се реализовати 16. маја 2019. године.

БЕСПЛАТНЕ КАРТЕ ЗА ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ У МАДЛЕНИАНУМУ 
Грађани Земуна имају могућност да, уз ”Моју земунску картицу” и личну карту, добију по две карте за позоришне представе из репертоара Опере и театра ”Мадленианум”.
Од априла 2019. до априла 2020. године, грађани Земуна ће бити у могућности да преузимају бесплатне карте, с тим што се крајем једног месеца преузимају карте за наредни месец. Информације о томе да су карте на сасполагању објављиваће се истог дана на сајту ГО Земун и фејсбук страни Моја земунска картица.

Карте за позоришне представе које се играју у Мадлениануму у току маја 2019. године биће на располагању грађанима од 25. априла 2019. године.
Карте се могу преузети у Канцеларији за пензионере – Канцеларија бр. 20, у општини Земун, радним данима од 7.30-15.30 часова.
Телефон за информације је 011/3778-470

ВЕУЧЕРИ ЗА БЕСПЛАТНО УЧЛАЊЕЊЕ У БИБЛИОТЕКУ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ ЗЕМУНА
Могућност да преузме ваучере за бесплатну чланску карту за библиотеку може да искористи 1000 пензионера Земуна.
- Пензионери старости до 65 година имају право на ваучер за бесплатну једногодишњу чланарину у Библиотеци града Београда.
- Пензионери старији од 65 година добијају ваучер за бесплатну трајну чланску карту у Библиотеци града Београда!
Ваучери се преузимају у Канцеларији за пензионере - канцеларија бр. 20 у општини Земун, тел. 011/3778470, радним данима од 7.30-15.30 часова.
Када преузмете ваучер у Библиотеци "Свети Сава", Петра Зринског 8, тел. 011/2618146 можете преузети чланску карту или продужити чланарину у библиотеци!
 
У најави:
 
-ОБУКА ЗА РАД НА РАЧУНАРУ
-ОБУКА ЗА УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ
У току маја месеца започеће реализација програма обуке за уметничке занате (техника декупажа, прављења природних сапуна и магнета и других сувенира са мотивима Земуна). Обука ће се реализовати у месним заједницама на територији Градске општине Земун, а предвиђано је да сваки полазник похађа по дванает термина одабране обуке. Детаљније информације о начину пријављивања  као и датуму почетка обуке биће објављене накнадно на сајту ГО Земун.

Април 2019. године
 
БЕСПЛАТНЕ КАРТЕ ЗА ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ У МАДЛЕНИЈАНУМУ 
Грађани Земуна имају могућност да, уз ”Моју земунску картицу” и личну карту, добију по две карте за позоришне представе из репертоара Опере и театра ”Мадленианум”.
Од априла 2019. до априла 2020. године, грађани Земуна ће бити у могућности да преузимају бесплатне карте, с тим што се крајем једног месеца преузимају карте за наредни месец. Информације о томе да су карте на сасполагању објављиваће се истог дана на сајту ГО Земун и фејсбук страни Моја земунска картица.
Карте се могу преузети у Канцеларији за пензионере – Канцеларија бр. 20, у општини Земун, радним данима од 7.30-15.30 часова.
Телефон за информације је 011/3778-470

ВЕУЧЕРИ ЗА БЕСПЛАТНО УЧЛАЊЕЊЕ У БИБЛИОТЕКУ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ ЗЕМУНА
Могућност да преузме ваучере за бесплатну чланску карту за библиотеку може да искористи 1000 пензионера Земуна.
- Пензионери старости до 65 година имају право на ваучер за бесплатну једногодишњу чланарину у Библиотеци града Београда.
- Пензионери старији од 65 година добијају ваучер за бесплатну трајну чланску карту у Библиотеци града Београда!
Ваучери се преузимају у Канцеларији за пензионере - канцеларија бр. 20 у општини Земун, тел. 011/3778470, радним данима од 7.30-15.30 часова.
Када преузмете ваучер у Библиотеци "Свети Сава", Петра Зринског 8, тел. 011/2618146 можете преузети чланску карту или продужити чланарину у библиотеци!
 
У најави:
  • -ОБУКА ЗА РАД НА РАЧУНАРУ
  • -ОБУКА ЗА УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ
 
Март 2019. године
 
ВЕУЧЕРИ ЗА БЕСПЛАТНО УЧЛАЊЕЊЕ У БИБЛИОТЕКУ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ ЗЕМУНА
Могућност да преузме ваучере за бесплатну чланску карту за библиотеку може да искористи 1000 пензионера Земуна.
- Пензионери старости до 65 година имају право на ваучер за бесплатну једногодишњу чланарину у Библиотеци града Београда.
- Пензионери старији од 65 година добијају ваучер за бесплатну трајну чланску карту у Библиотеци града Београда!
Ваучери се преузимају у Канцеларији за пензионере - канцеларија бр. 20 у општини Земун, тел. 011/3778470, радним данима од 7.30-15.30 часова.
Када преузмете ваучер у Библиотеци "Свети Сава", Петра Зринског 8, тел. 011/2618146 можете преузети чланску карту или продужити чланарину у библиотеци!

Фебруар 2019. године 

БЕСПЛАТНО РЕКРЕАТИВНО ПЛИВАЊЕ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ ЗЕМУНА
Пензионери Земуна могу преузети беслатне карте за рекреативно пливање на базену КСЦ Пинки;
Карте се могу преузети у Канцеларији за пензионере – Канцеларија бр. 20 у општини Земун, тел. 011/3778470, радним данима од 7.30-15.30 часова.
Термини за рекреативно пливање у КСЦ Пинки:
Радним даном:  17-19 час.
Суботом и недељом:  10-14 час.
 
ВАУЧЕРИ ЗА БЕСПЛАТНО УЧЛАЊЕЊЕ У БИБЛИОТЕКУ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ ЗЕМУНА
Могућност да преузме ваучере за бесплатну чланску карту за библиотеку може да искористи 1000 пензионера Земуна.
- Пензионери старости до 65 година имају право на ваучер за бесплатну једногодишњу чланарину у Библиотеци града Београда.
- Пензионери старији од 65 година добијају ваучер за бесплатну трајну чланску карту у Библиотеци града Београда!
Ваучери се преузимају у Канцеларији за пензионере - канцеларија бр. 20 у општини Земун, тел. 011/3778470, радним данима од 7.30-15.30 часова.
Када преузмете ваучер у Библиотеци "Свети Сава", Петра Зринског 8, тел. 011/2618146 можете преузети чланску карту или продужити чланарину у библиотеци!

Јануар 2019. године 

БЕСПЛАТНО РЕКРЕАТИВНО ПЛИВАЊЕ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ ЗЕМУНА


Пензионери Земуна могу преузети беслатне карте за рекреативно пливање на базену КСЦ Пинки;

Карте се могу преузети у Канцеларији за пензионере – Канцеларија бр. 20 у општини Земун, тел. 011/3778470, радним данима од 7.30-15.30 часова.

Термини за рекреативно пливање у КСЦ Пинки:

Радним даном:  17-19 час.

Суботом и недељом:  10-14 час.


Јануар 2019. године 

БЕСПЛАТАН КУРС ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА НЕЗАПОСЛЕНE И ДРУГЕ ГРУПЕ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ КАТЕГОРИЈА СА ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН


У току је реализација основног курса енглеског језика, чији је циљ да грађани Земуна, који нису имали прилику да уче енглески језик, стекну адекватна знања потребна за основно споразумевање.

Могућност да похађају почетни курс енглеског језика у трајању од два месеца има 60 грађана, власника Моје земунске картице.

Групе су формиране према редоследу пријављивања, али је могуће прикључити се и у току реализације курса.

Часови се одржавају средом и суботом, од 10-12 часова у просторијама Канцеларије за младе, Косовска 9, Земун.

Грађани се пријављују у канцеларија бр. 20 у општини Земун, тел. 011/3778470, радним данима од 7.30-15.30 часова.


Јануар 2019. године 

ВАУЧЕРИ ЗА БЕСПЛАТНО УЧЛАЊЕЊЕ У БИБЛИОТЕКУ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ ЗЕМУНА 


Могућност да преузме ваучере за бесплатну чланску карту за библиотеку може да искористи 1000 пензионера Земуна.

- Пензионери старости до 65 година имају право на ваучер за бесплатну једногодишњу чланарину у Библиотеци града Београда.
- Пензионери старији од 65 година добијају ваучер за бесплатну трајну чланску карту у Библиотеци града Београда!

Ваучери се преузимају у Канцеларији за пензионере - канцеларија бр. 20 у општини Земун, тел. 011/3778470, радним данима од 7.30-15.30 часова.

Када преузмете ваучер, у Библиотеци "Свети Сава", Петра Зринског 8, тел. 011/2618146 можете преузети чланску карту или продужити чланарину у библиотеци!


Децембар 2018. године 

БЕСПЛАТАН КУРС ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА НЕЗАПОСЛЕНE И ДРУГЕ ГРУПЕ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ КАТЕГОРИЈА СА ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН


Имајући у виду да значајан број лица из групе социјално угрожених категорија није имало прилику да стекне адекватно знање за основно споразумевање на енглеском језику, кроз пројекат „Моја земунска картица“ омогућено је стицање основних знања неопходних за коришћење енглеског језика као доминантног језика у свету у свим сферама људске делатности.

Могућност да похађају почетни курс енглеског језика у трајању од два месеца има 60 грађана, власника Моје земунске картице.

Групе су формиране према редоследу пријављивања, а због огромног интересовања, нови курс језика је планиран за фебруар 2019. године.

Грађани се пријављују у канцеларија бр. 20 у општини Земун, тел. 011/3778470, радним данима од 7.30-15.30 часова.


Децембар 2018. године 

ВАУЧЕРИ ЗА БЕСПЛАТНО УЧЛАЊЕЊЕ У БИБЛИОТЕКУ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ ЗЕМУНА 


Могућност да преузме ваучере за бесплатну чланску карту за библиотеку може да искористи 1000 пензионера Земуна, до краја 2018. године.

- Пензионери старости до 65 година имају право на ваучер за бесплатну једногодишњу чланарину у Библиотеци града Београда.
- Пензионери старији од 65 година добијају ваучер за бесплатну трајну чланску карту у Библиотеци града Београда!

Ваучери се преузимају у Канцеларији за пензионере - канцеларија бр. 20 у општини Земун, тел. 011/3778470, радним данима од 7.30-15.30 часова.
Када преузмете ваучер у Библиотеци "Свети Сава", Петра Зринског 8, тел. 011/2618146 можете преузети чланску карту или продужити чланарину у библиотеци!


Децембар 2018. године 

БЕСПЛАТНО РЕКРЕАТИВНО ПЛИВАЊЕ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ ЗЕМУНА 


Пензионери Земуна могу преузети беслатне карте за рекреативно пливање на базену КСЦ Пинки;
Карте се могу преузети у Канцеларији за пензионере – Канцеларија бр. 20 у општини Земун, тел. 011/3778470, радним данима од 7.30-15.30 часова.

Термини за рекреативно пливање у КСЦ Пинки:
Понедељак-петак 17-19 час.
Субота и недеља 10-14 час.


Новембар 2018. године

ВАУЧЕРИ ЗА БЕСПЛАТНО УЧЛАЊЕЊЕ У БИБЛИОТЕКУ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ ЗЕМУНА

Могућност да преузме ваучере за бесплатну чланску карту за библиотеку може да искористи 1000 пензионера Земуна, до краја 2018. године.

- Пензионери старости до 65 година имају право на ваучер за бесплатну једногодишњу чланарину у Библиотеци града Београда.
- Пензионери старији од 65 година добијају ваучер за бесплатну трајну чланску карту у Библиотеци града Београда!

Ваучери се преузимају у Канцеларији за пензионере - канцеларија бр. 20 у општини Земун, тел. 011/3778470, радним данима од 7.30-15.30 часова.
Када преузмете ваучер у Библиотеци "Свети Сава", Петра Зринског 8, тел. 011/2618146 можете преузети чланску карту или продужити чланарину у библиотеци!


Новембар 2018. године

БЕСПЛАТНО РЕКРЕАТИВНО ПЛИВАЊЕ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ ЗЕМУНА

Пензионери Земуна могу преузети беслатне карте за рекреативно пливање на базену КСЦ Пинки;
Карте се могу преузети у Канцеларији за пензионере – Канцеларија бр. 20 у општини Земун, тел. 011/3778470, радним данима од 7.30-15.30 часова.

Термини за рекреативно пливање у КСЦ Пинки:
Понедељак-петак 17-19 час.
Субота и недеља 10-14 час.


Октобар 2018. године

БЕСПЛАТНЕ КАРТЕ ЗА ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ У МАДЛЕНИЈАНУМУ

Грађани Земуна имају могућност да, уз ”Моју земунску картицу” и личну карту, добију по две карте за позоришне представе из репертоара Опере и театра ”Мадленианум”
Карте се могу преузети у Канцеларији за пензионере – Канцеларија бр. 20 у општини Земун, радним данима од 7.30-15.30 часова.
Телефон за информације је 011/3778-470


Октобар 2018. године

БЕСПЛАТНО РЕКРЕАТИВНО ПЛИВАЊЕ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

Пензионери Земуна могу преузети беслатне карте за рекреативно пливање на базену КСЦ Пинки;
Карте се могу преузети у Канцеларији за пензионере – Канцеларија бр. 20 у општини Земун, радним данима од 7.30-15.30 часова.

Термини за рекреативно пливање у КСЦ Пинки:
Понедељак-петак 17-19 час.
Субота и недеља 10-14 час.


Септембар 2018. године

Нови БЕСПЛАТНИ ПРОГРАМИи за пензионере: РЕКРЕАТИВНО ПЛИВАЊЕ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

Пензионери Земуна могу преузети беслатне карте за рекреативно пливање на базену КСЦ Пинки;
Карте се могу преузети у Канцеларији за пензионере – Канцеларија бр. 20 у општини Земун, радним данима од 7.30-15.30 часова.
Термини за рекреативно пливање у КСЦ Пинки:
Понедељак-петак 17-19 час.
Субота и недеља 10-14 час.


Септембар 2018. године

Нови БЕСПЛАТНИ ПРОГРАМИи за пензионере: ВАУЧЕРИ ЗА БЕСПЛАТНО УЧЛАЊЕЊЕ У БИБЛИОТЕКУ

1000 пензионера Земуна има могућност да преузме ваучере за бесплатну чланску карту за библиотеку.
- Пензионери старости до 65 година имају право на ваучер за бесплатну једногодишњу чланарину у Библиотеци града Београда.
- Пензионери старији од 65 година добијају ваучер за бесплатну трајну чланску карту у Библиотеци града Београда!
Ваучери се преузимају у Канцеларији за пензионере - канцеларија бр. 20 у општини Земун, тел. 011/3778470.
Када преузмете ваучер у Библиотеци "Свети Сава", Петра Зринског 8, тел. 011/2618146 можете преузети чланску карту или продужити чланарину у библиотеци!