Контакт:
Батајница, Кулска27
064/3725123,063/388746;

Понуда:
20% попуста на комплетну услугу селидбе и превоза робе