Контакт:


Земун,Батајница, Станка Тишме 16/2
064/3725123,063/388746

Понуда:


20 % попуста на комплетну услугу селидбе  и превоза робе