Контакт:


Земун, Косовска бр. 9,
011/3752167,
062/255858;

Понуда:


10% попуста на молерско фарбарске, гипсарске, керамичарске,
подополагачке, водоводно инсталатерске и архитектонске и електро радове