Контакт:


Пун назив фирме: Егзакта Оптик д.о.о
Скраћен назив фирме: Оптика Егзакта
Адреса седишта фирме: Авијатичарски Трг 1
Адреса/адресе продајних локација: Авијатичарски Трг 1
Контакт телефони: 011/2109490
Веб адреса фирме: www.optika-egzakta.rs
Имеил адреса: egzoptika@gmail.com
Корисници персонализоване картице моћи ће да користе услуге са попустима од 20%