Контакт:
Земун, Карађорђев трг 40е,
011/3149620;

Понуда:
20% попуста на пореско саветовање, вођење пословних књига, обрачун зарадa, форензичко рачуноводство и израду бизнис плана