Контакт:


Земун, Угриновачки пут 27
Тел: 063/275 - 696

Понуда:


Геодетски биро Гео СЛАЈ нуди Вам следеће услуге:
 • Израда геодетских снимака
 • Уцртавање објеката у катастар
 • Обележавање и деоба парцела
 • Легализација
 • Формирање грађевинских парцела
 • Геодетски радови на изради објекта
 • Геодезија у инжењерству
 • Израда ситуационих планова
 • Више информација:


  Агенција Гео СЛАЈ обавља све врсте геодетских послова на територији града Београда и
  околине. Наш тим чини квалитетан и стручан кадар који поседују лиценцу Инжењерске коморе,
  као и преко 12 година искуства у пракси.