Контакт:


Београд, Ратка Павловића 45
063/ 599 938; 063/ 363 073
kvalitetdjura@gmail.com
www.kvalitetdjura.rs

Понуда:


Чишћење и испирање кућних, градских (фекалних и кишних) канализација,
сливника канала и олучњака. Чишћење отпадних јама, црпљење и одношење
отпадног mатеријала. Прање свих врста површина, платоа и објеката.
На све услуге нудимо 10% попуста.