Контакт:


Академија „MISSION“
Магистратски трг 3, локал 36. ТЦ Земуникум
064/0777 554
Сајт: www.academymission.com
Имеил: akademijamissionzemun@gmail.com

Понуда:


Понуда: 30% попуста на све наше курсеве
сем курсева који су већ на попусту.

О нама:


Академија MISSION се бави применом програма неформалног образовања, стручног оспособљавања, преквалификације и
доквалификације. Наша жеља је испунити захтеве тржишта рада.У нашој понуди имамо преко 150 курсева