Контакт:


Магистратски трг 5/2, Земун
Телефон: 063/185-5045
Сајт: www.logoped-mojaprvarec.com

Понуда:


Купци, власници персонализоване картице „Моја земунска картица“ ће
у објекту ЛОГОПЕД - МОЈА ПРВА РЕЧ моћи да купују сву робу и користе услуге са доле наведеним попустима:
износ
попуста (%)
Први преглед логопеда бесплатно
Саветодавни час логопеда бесплатно
Логопедско тестирање и дијагностика 25%
Индивидуални логопедски третман 16%
Систематски преглед логопеда уз извештај 16%
Реедукација психомоторике 16%
Групне језичке радионице 3-6 деце без попуста

О нама:


Едукативни центар МОЈА ПРВА РЕЧ има вишегодишњи искуство у пружању квалитетног третмана за превазилажење говорно-језичких сметњи.
Нудимо услуге дијагностике, третмана и саветодавног рада логопеда уз употрбу савремених логопедских метода и опреме (Берингер логопедски сет)
и прилагођавамо их индивидуалним потребама сваког детета. На пријатан и деци занимљив начин савладавамо све говорне и језичке потешкоће.