Контакт:


„UNIQA“ ОСИГУРАЊЕ - ЗАСТУПНИК У ОСИГУРАЊУ КОЦИЋ ПР
Петра Јововића бр. 7, Београд
„UNIQA“ пословница Караматина бр.10, Земун
Контакт особа: Слободан Коцић
Тел: 063/80 88 535
e mail: privilegeplus@open.telekom.rs
web: САЈТ

Понуда:


Заступник у осигурању “Коцић” сарађује са великим бројем физичких и правних лица.
Обезбеђује бесплатне услуге које се односе на лични долазак, израду и достављање нових полиса свих врста осигурања,
саветовање и помоћ приликом подношења одштетних захтева код нових и старих полиса осигурања.
„UNIQA“ осигурање одобрава попусте за власнике Моје земунске картице:
- 10% попуста за осигурање домаћинства
- 15% попуста за путно здравтсвено осигурање

Више информација:


„UNIQA“ осигурање чланица је једног од водећих осигуравајућих концерна, аустријске „UNIQA“ групе.
Тренутно послује на 18 тржишта Централно-Источне Европе и има 10 милиона клијената
с којима је закључено више од 19,5 милиона уговора. „UNIQA“ осигурање је на српском тржишту,
од оснивања 2006. године, препознатљива као модерна и иновативна компанија с изузетно професионалним односом према својим клијентима.