Контакт:


Јаково, Браће Витомировић 22
0638417404
0118417404
0118417410
www.zlatnodoba.rs
zlatnodobajakovo@gmail.com

Понуда:


Попуст на услуге смештаја 10%

Више информација:


Дом за старе "Златно Доба" је саграђен наменски, за сигуран и удобан смештај за старе и болесне одрасле особе, који услед ограничења способности имају тешкоће да живе самостално, а тако је пројектован и саграђен да може корисницима да обезбеди највиши ниво независности и самосталности. Функцинално је конципиран тако да корисници имају интезиван надзор, негу и подршку током 24 часа. Златно доба је дом за старе отвореног типа. Свим корисницима омогућена је свакодневна посета. Дом Златно Доба за обављање делатности поседује одобрење за рад (лиценцу) Министарства за рад и соцајалну политику РС.