Контакт:
Земун, Новоградска 80,
063/7040308;

Понуда:
попуст 20% на индивидуални тренинг за 12 термина месечно